Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pavelka, Karel, 1954-
Note Biographic
Narozen 23. 4. 1954 v Praze. Prof. (2000), MUDr., DrSc., revmatolog (Revmatologý ústav, Praha, Klinika revmatologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha; Subkatedra revmatologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha).
Affiliation
1. LF UK
Affiliation
1. LF UK, Revmatologický ústav
Affiliation
1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Institute of Rheumatology, Prague
Affiliation
Česká revmatologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká revmatologická společnost ČLS JEP; Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Česká revmatologická společnost při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Affiliation
ČRS
Affiliation
Department of Clinical and Experimental Rheumatology of the 1st Faculty of Medicine, Institute of Rheumatology, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Institute of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Department of Rheumatology, 1st Medical Faculty, Charles University and Institute of Rheumatology, Prague
Affiliation
Institut of Rheumatology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute and Clinic of Rheumatology Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Clinical and Experimental Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, Center of Experimental Rheumatology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland and Neuro-oncology Group, Laboratory of Neural Plasticity, Department of Neuroscience and Pharmacology, Faculty of Health Sciences, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark.
Affiliation
Institute of Rheumatology Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic. pavelka@revma.cz
Affiliation
Institute of Rheumatology, Connective Tissue Research Laboratory, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Na Slupi 4, 128 05, Prague 2, Czech Republic. Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague 2
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic; Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology. Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratory of Flow Cytometry, Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Laboratoř průtokové cytometrie a klinické oddělení, Revmatologický ústav a Klinika revmatologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Ravmatologický ústav
Affiliation
Research Institute of Rheumatic Diseases, Praha, Czechoslovakia
Affiliation
Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty UK
Affiliation
Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologická klinika 1. LF UK; Revmatologický ústav v Praze
Affiliation
Revmatologický ústa, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav 1. LF UK
Affiliation
Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK
Affiliation
Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Subkatedra revmatologie, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav Praha, Revmatologická klinika 1. LF UK
Affiliation
Revmatologický ústav Praha, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav Praha; Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav v Praze; Revmatologická klinika 1. LF UK; Subkatedra revmatologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Affiliation
Revmatologický ústav, 1. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, 1. lékařská fakulta, Karlova uneverzita Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
Affiliation
Revmatologický ústav, Oddělení experimentální a klinické revmatologie, 1. lékařské fakulty UK v Praze, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha 2
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha 2; 1. LF UK v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, Česká republika
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, ČR
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, ČR; Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha, FTVS UK Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Česká revmatologická společnost JEP
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Klinika revmatologie 1. LF UK
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; přednosta Subkatedry revmatologie IPVZ ; přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha; Revmatologická klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Revmatologický ústav; Česká revmatologická komora ČLS JEP
Affiliation
Revmatologický ústav; Klinika revmatologie, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav; Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
RÚ Praha, UK FTVS, Praha
Affiliation
ředitel pražského Revmatologického ústavu
Record number
jn99240000847
Persistent link
Source of Verification

Hrnčíř, Z. Na okraj padesátin prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. Česká revmatologie, roč. 12, č. 2 (2004), s. 89-90. ()
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. z Revmatologické kliniky 1. LF Praha. Nemocnice, č. 2 (2004), s. 31. ()
Svobodová: Moderní revmatologická léčba se vyplácí. Zdrav. Nov. ČR, roč. 57, č. 3 (2008), s. 22-25. ()
Display format