Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Navrátil, Leoš, 1954-
Note Biographic
Narozen 7. 8. 1954 v Praze. Prof., MUDr., CSc., radiobiolog, profesor pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva (Katedra radiobiologie a toxikologie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice; Katedra lékařských a humanitních oborů, Fakulty biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické, Praha.)
Affiliation
Czech Technical University in Prague, Faculty of Biomedical Engineering, Department of Medicine and Humanities, Kladno
Affiliation
České vysoké učení technické Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra lékařských a humanitních oborů, Kladno
Affiliation
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství se sídlem na Kladně, katedra lékařských a humanitních oborů
Affiliation
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství se sídlem v Kladně, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Affiliation
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Kladno
Affiliation
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství; NZZ THERAP-TILIA, Praha
Affiliation
ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, NZZ THERAP-TILIA, Praha
Affiliation
Department of Clinical Radiobiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Praha, Czech Republic.
Affiliation
Department of Radiology and Toxicology, University of South Bohemia, České Budějovice; Department of Humanities and Medicine, Czech Technical University in Prague, Kladno; Institute of Biophysics and Informatics, Department of Clinical Radiobiology, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
Affiliation
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně, České vysoké učení technické v Praze
Affiliation
Institute of Biophysics and Informatics, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic; Department of Radiology and Toxicology, Faculty of Health and Social Sciences, South Bohemia University, Ceske Budejovice, Czech Republic
Affiliation
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie, České Budějovice; České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství, Praha
Affiliation
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
Affiliation
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze
Affiliation
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT v Praze
Affiliation
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, ČVUT, Praha
Affiliation
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
Affiliation
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
Affiliation
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Praha
Affiliation
předseda Společnosti pro radiobiologii a krizové plánovaní ČLS JEP
Affiliation
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
Affiliation
THERAP-THILIA, ambulantní oddělení v oboru fyzioterapie a komplexní léčebné rehabilitace, Praha
Record number
nlk19990073595
Persistent link
Source of Verification

Doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF. Nemocnice, 2004, č. 4, s. 22. ()
Display format