Portrait
Display Documents Help
vše 64
publikace autora 64
primární autor 49
Editor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Matoušek, Oldřich, 1947-
Note Biographic
Narozen 31. 1. 1947 v Praze. Doc. PhDr. Psycholog - výzkum průběhu a výsledků psychoterapií, etiologie neuróz, teorie rodiny a manželství, organizace psychiatrické a sociální péče, pomoc mladým lidem s vysokým rizikem kriminality.
Affiliation
Filozofická fakulta UK, Katedra sociální práce, Praha
Affiliation
Katedra sociální práce FF UK, Praha
Affiliation
Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
Affiliation
Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Record number
nlk19990073542
Persistent link
Source of Verification

Matoušek, O. Jakou smlouvou je manželství. Psychologie dnes, roč. 7, č. 6 (2001), s. 16-17. ()
Matoušek, O. Býti mužem dnes. Psychologie dnes, roč. 7, č. 5 (2001), s. 14-15. ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 932. ()
Display format