Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Marešová, Dana, 1946-
Note Biographic
Narozena 7. 2. 1946 v Praze. MUDr., CSc., docentka normální a patologické fyziologie (1990) na Fyziologickém ústavu 1. LF UK v Praze.
See
Staudacherová-Marešová, Dana, 1946-
Škvorová, Dana, 1946-
Affiliation
Department of Physiology of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic. dana.maresova@lf1.cuni.cz
Affiliation
Fysiologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty UK
Affiliation
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Affiliation
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, First Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Physiology, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Record number
jn20000710437
Persistent link
Source of Verification

NLK ()
Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. Nemocnice, 2006, č. 2, s. 27. ()
Trojan, S., Pokorný, J. As the life went, to the jubilee of Docent MUDr. Dana Marešová, CSc. Prague Med. Rep., vol. 107, no. 1 (2006), p. 137-139. ()
osobní sdělení (formy jména)
Display format