Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Krejsek, Jan, 1958-
Note Biographic
Narozen 2. 12. 1958 v Novém Městě na Moravě. RNDr., CSc. biologických věd, profesor imunologie a alergologie (2004), od roku 2007 přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové. Jeho odborný zájem se soustřeďuje zvláště na imunofenotypizaci krevních malignit a na patofyziologii zánětové reakce. Publikace z oboru.
Affiliation
-
Affiliation
2nd Department of Medicine, Charles University, School of Medicine, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergology, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, Hradec Králové, Czech Republic.
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergology, Charles University in Prague, School of Medicine in Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergology, University Hospital and Faculty of Medicine, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergology, University Hospital and Medical School of Hradec Kralove, Charles University in Prague, 12843 Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergy, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague and University Hospital in Hradec Kralove
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergy, Charles University in Prague, Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Kralove, Czech Republic. krejsek@fnhk.cz
Affiliation
Department of Clinical Immunology and Allergy, Charles University, School of Medicine, Hradec Králové
Affiliation
Department of Clinical Immunology, Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Kralove, Charles University Prague, Hradec Kralove
Affiliation
Department of Clinical Immunology, Faculty of Medicine, Charles University, 50005 Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Immunology, Charles University in Prague, Faculty of Medicine and University Hospital, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Immunology, Charles University, School of Medicine, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Imunology and Allergology, University Hospital and Faculty of medicine, Charles university, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Department of Haematoology and Institute for Clinical Immunology and Allergy, Medical Faculty Hospital, Hradec Králové
Affiliation
Department of Immunology, Medical Faculty Hospital, Hradec Králové
Affiliation
FN Hradec Králové, Ústav alergologie a klinické imunologie
Affiliation
Charles Univ. Prague, Fac. Med. and Univ. Hospital Hr. Kralove, Clin. Immunol. Allergol.
Affiliation
Charles Univ. Prague, Fac. Med. and Univ. Hospital, Depts. Clin. Immunol. Allergol., Hradec Králové
Affiliation
Charles Univ. Prague, Fac. Med. and Univ. Hospital, Depts. Med. Clin. Immunol. Allergol., Hradec Králové
Affiliation
Charles University in Prague, Faculty of Medicine and University Hospital Hradec Králové, Czech Republic: Department of Clinical Immunology and Allergology1
Affiliation
Charles University in Prague, Faculty of Medicine and University Hospital Hradec Králové, Department of Clinical Immunology and Allergology
Affiliation
Charles University in Prague, Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Králové, Czech Republic, Department of Cardiac Surgery
Affiliation
Charles University in Prague, Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Králové, Czech Republic: Department of Clinical Immunology and Allergology
Affiliation
II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
II. interní klinika; Oddělení klinické imunologie a alergologie
Affiliation
II. katedra interních oborů, farmakologie a lékařské biochemie
Affiliation
Institut klinické imunologie a alergologie LF v Hradci Králové UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Alergology, Charles University Hospital and Medical School, Hradec Králové
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Alergology, School of Medicine and University Hospital in Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, Faculty of Medicine, Charles University, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, Charles University, Faculty of Medicine, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Institute of Clinical Immunology and Allergology, University Hospital, Sokolska 581, 500 05 Hradec Kralove
Affiliation
Institute of Clinical Immunology, Alergology, University Hospital, Hradec Kralove
Affiliation
Institute of Clinical Imunology and Alergology, Charles University Teaching Hospital, Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
InterImun s. r. o., Pardubice
Affiliation
Karlova Univerzita v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
LF UK, Ústav klinikcé imunologie a alergologie FN, Hradec Králové
Affiliation
Odd. klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
Affiliation
Oddělení klinické hematologie FN, Hradec Králové
Affiliation
Oddělení klinické imunologie a alergologie FN v Hradci Králové, Katedra interních oborů LFUK v Hradci Králové
Affiliation
Oddělení klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
UK Praha, LF a FN, Ústav klinické imunologie a alergologie, Hradec Králové
Affiliation
ÚKIA FN, Hradec Králové
Affiliation
Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Ústav klinické imunologie a alergologie, Hradec Králové
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové Ústav klinické imunologie a alergologie
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékarská fakulta v Hradci Králové: Ustav klinické imunologie a alergologie. ukia@fnhk.cz
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav alergologie a imunologie LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav alergologie a kliické imunologie FN, Hradec Králové; UK v Praze, LF Hradec Králové
Affiliation
Ústav k linické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie LF a FN v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF, Hradec Králové, UK v Praze
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, UK Praha, LF v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta UK Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Lekářská fakultaa FN Hradec Králové, UK, Praha
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK v Praze a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Praha; FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, UK v Praze, LF a FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Univerzita Karlova v Praze, LF a FN v Hradci Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Univerzita Karlova v Praze, LF a FN, Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie a alergoterapie LF UK Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie, a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav klinické imunologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Ústav patologické fyziologie, LF UK, Hradec Králové
Record number
nlk19990073429
Persistent link
Source of Verification

His Recidivující afty. Praha: Galén, 2000. ()
Krejsek, J. Imunitní systém a stárnutí. Čes. ger. rev., roč. 3, č. 4 (2005), s. 36-42. ()
Display format