Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Benešová, Veronika, 1944-
Note Biographic
Narozena 9. 12. 1944 v Praze. MUDr., CSc., docentka hygieny (1985) na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK v Praze. Publikuje hlavně o prevenci dětských úrazů.
Affiliation
Centrum úrazové pravence
Affiliation
Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
CEPDÚ při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, UK 2. LF, Praha
Affiliation
Národní koordinační centrum prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, FN Motol, Praha
Affiliation
Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie, FN Motol, Praha
Affiliation
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF Praha
Affiliation
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF, Praha, ČR
Record number
nlk19990073025
Persistent link
Source of Verification

Benešová, V.: Dětské úrazy a možnosti prevence ()
Who is....? (v České republice). 2008, s. 84. (biografická a profesní data)
Display format