Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bartůňková, Jiřina, 1958-
Note Biographic
Narozena 5. 2. 1958 v Praze. Prof. MUDr., DrSc., imunoložka a alergoložka (Ústav imunologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
-
Affiliation
2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
ČSAKI; SSAKI
Affiliation
Department of Immunology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Motol, V Úvalu 84, 15006 Prague 5, Czech Republic
Affiliation
Department of Immunology, 2nd Medical Faculty and Faculty Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Immunology, 2nd Medical School of Charles University and University Hospital Motol, Prague
Affiliation
Department of Immunology, Charles University, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Immunology, Second Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Dept. of Clinical Immunology, Praha 2
Affiliation
First Internal Clinic, First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University and University Hospital Motol, Prague, Department of Immunology, Prague; Sotio, Prague
Affiliation
Imunologický ústav 2. LF UK, Praha, Motol
Affiliation
Institute of Clinical Immunology, Prague, Czechoslovakia
Affiliation
Institute of Immunolo, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Immunology, 2nd Faculty of Medicine and University Hospital Motol
Affiliation
Institute of Immunology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Immunology, 2nd Medical School and University Hospital Motol, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Immunology, University Hospital Motol, 2nd Medical School, Charles University, Prague
Affiliation
Instutute of Immunology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Oddělení klinické imunologie, FVL UK, Praha
Affiliation
Sotio a.s., Prague, Czecti Republic; Department of Immunology, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
Sotio a.s., Praha; Ústav imunologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Sotio, a.s., Prague, Czech Republic; Department of Immunology, Charles University, Second Faculty of Medicine and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Affiliation
ÚI 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Ústav imunologie
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Ústav imunologie, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Ústav imunologie, Praha
Affiliation
Ústav imunologe 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol v Praze
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Prah
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FNM v Praze
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK a FNM, Praha; SOTIO a. s., Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav imunologie 2. LF UK, Praha; SOTIO a. s., Praha
Affiliation
Ústav imunologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Affiliation
Ústav imunologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha; SOTIO a.s., Praha
Affiliation
Ústav imunologie UK 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Ústav imunologie, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN v Motole; PrahaSotio a. s., Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK a FNM, Praha; Sotio, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK, a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK, FN Motol, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, 2. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, FNM, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Ústav imunologie, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Affiliation
Výbor ČSAKI
Record number
jn20000400093
Persistent link
Source of Verification

Sulková, S. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. ()
Špíšek, R., Bartůňková, J. Dendritická buňka v imunitě. Vesmír, roč. 82, č. 4 (2003), s. 212-214. ()
Revmatologie období růstu / Stanislav Havelka, Jozef Hoza a kolektiv ()
Display format