Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Anděl, Michal, 1946-
Note Biographic
Narozen 2. 6. 1946 v Praze. Prof. (1992). MUDr., CSc. (1978), internista. Absolvoval FVL UK v Praze v roce 1972. Po studiích pracoval dva roky v nemocnici v Kralupech a Mělníku, z toho rok strávil na vojně jako lékař u silničního a železničního vojska, v letech 1974-1990 v IKEM v laboratoři energetického metabolismu (v letech 1981-1990 vedoucí Jednotky intenzivní metabolické péče), od září 1990 na 3. LF UK v Praze jako přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Následně vedoucím Oddělení výživy Centra preventivního lékařství 3.LF UK a vedoucím Katedry interních oborů 3. LF UK. V letech 1997-2003 děkanem 3. LF UK v Praze, pak proděkan. Zabývá se hlavně poruchami metabolismu a výživou. Publikace z oboru. Manželka Kateřina je rovněž lékařka.
Affiliation
-
Affiliation
2. interní klinika
Affiliation
2. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
2. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha; Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK
Affiliation
2. interní klinika FNKV, Praha
Affiliation
2. interní klinika FNKV, Praha; Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK, Praha
Affiliation
2. interní klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
2. interní klinika, Centrum pro výzkum diabetů, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
Affiliation
2. interní klinika, FN Královské Vinohrady, 3. LF UK, Praha; Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK, Praha
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, 3rd Faculty of Medicine and Faculty Hospital Královské Vinohrady, Charles University in Prague, Srobarova 1150, 10034 Prague 10, Czech Republic. Electronic address: andel@fnkv.cz.
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Faculty Hospital Královské Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
2nd Department of Medicine, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
2nd Dept. of Internal Medicine, 3rd Faculty of Medicine, Charles University and Facultyspital Královské Vinohrady, Prague
Affiliation
2nd Internal Clinic of 3rd Faculty of Medicine of Charles University, section of Physiology and Pathophysiology of Human, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Internal Clinic of the 3rd Faculty of Medicine of Charles University, Prague Czech Republic
Affiliation
2nd Internal Clinic of the 3rd Faculty of Medicine of Charles University, section of Physiology and Pathophysiology of Human, Prague, Czech Republic
Affiliation
3. lékařská fakulta UK
Affiliation
3. lékařská fakulta UK v Praze
Affiliation
3. lékařská fakulta University Karlovy, Centrum preventivního lékařství - Oddělení výživy, Praha
Affiliation
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 2. interní klinika FNKV a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, Praha
Affiliation
3. LF UK Praha
Affiliation
3. LF UK, Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy, Ústav výživy a 2. interní klinika FNKV
Affiliation
3. LF UK, Praha
Affiliation
3. LF UK, Praha; FN Královské vinohrady Praha
Affiliation
3. LF Univerzita Karlovy, Praha
Affiliation
3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center for Research of Diabetes, Metabolism and Nutrition, Prague, Czech Republic; Department of Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; Second Department of Internal Medicine University Hospital Královské Vinohrady and Third Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; Department of Hygiene, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; Second Department of Internal Medicine University Hospital Královské Vinohrady and Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Research of Nutrition, Metabolism and Diabetes, Department of Hygiene, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition of Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Ruská 87, Prague 10 100 00 Czech Republic. Department of Sport Medicine, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Ruská 87, Prague 10 100 00 Czech Republic.
Affiliation
Centre for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty UK, II. interní klinika 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK v Praze
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK v Praze; II. interní klinika FNKV a 3. LF UK v Praze
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK, Praha; II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha; Ústav výživy 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK, Praha; Ústav výživy 3. LF UK, Praha; II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy a Diabetologické centrum II. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 2. interní klinika; Ústav výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. lékařská fakulta UK v Praze; Oddělení klinické fyziologie, 2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. lékařská fakulta UK, Praha; II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK, Praha; 2. interní klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK, Praha; II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK; 2. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK v Praze
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, Praha; Ústav výživy 3. LF UK, Praha; II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy; 2. interní klinika FNKV 3. LF UK
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy; II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy; II. interní klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy; Ústav výživy, 3. LF UK, Praha; II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolizmu a výživy 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolizmu a výživy Ústavu výživy 3. LF UK a II. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metabolizmu a výživy, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum diabetu, metalisbu a výživy, II. interní klinika 3. lékařské fakulty UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu, 3. lékařské fakulty UK
Affiliation
Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum výzkumu a diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty UK; II. interní klinika a 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy 1. lékařské fakulty UK, II. interní klinika a 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK v Praze
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK, Praha; Diabetologické centrum FNKV, Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika FNKV; Ústav výživy; Ústav imunologie a Chirurgická klinika 3. LF UK
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a Diabetologické centrum, Ambulance pro celiakii, II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a Diabetologické centrum, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a Ústav výživy, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK v Praze
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolizmu a výživy 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolizmu a výživy a Diabetologické centrum II. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady Praha
Affiliation
Centrum výzkumu diabetu, metabolizmu a výživy Ústavu výživy a II. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady Praha
Affiliation
děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Affiliation
Děkan 3. LF UK v Praze
Affiliation
Department of Nutrition and Centre for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nutrition and Centre for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Diabetologické a nutriční centrum 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, Centrum výzkumu diabetu, metabolizmu a výživy 3. LF UK v Praze
Affiliation
Diabetologické centrum 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Diabetologické centrum 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Diabetologické centrum, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Diabetologické centrum, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Diabetologické centrum, II. interní klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Diabetologické centrum. Karlova Univerzita, 3. lékařská fakulta a II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Affiliation
Diabetologické centrum; Oddělení výživy CPL; 2. Interní klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
I. interní výzkumná základna Institutu klinické a experimentální medicíny
Affiliation
II. interní 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FNKV, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve FN KV, Praha; Oddělení výživy Centra preventivního lékařství 3. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF a FN KV, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha; Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika 3. LFl UK a FNKV, Praha
Affiliation
II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
II. interní klinika FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
II. interní klinika FN KV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika FNKV a 3. lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika FNKV a 3. LF UK
Affiliation
II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika FNKV v Praze
Affiliation
II. interní klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
II. interní klinika, FNKV, Praha; Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK, Praha
Affiliation
III. lékařská fakulta UK Praha
Affiliation
IKEM Praha
Affiliation
Karlova Univerzita, 3.Lékařská fakulta v Praze
Affiliation
Katedra interní oborů, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Laboratory for Metabolism and Bioenergetics, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic. michal.andel@lf3.cuni.cz. Centre for Research on Diabetes, Metabolism and Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic. michal.andel@lf3.cuni.cz.
Affiliation
Oddělení výživy CPL 3. LF UK, Praha
Affiliation
PRAHA
Affiliation
Second Department of Internal Medicine, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, 100 00 Prague, Czech Republic.
Affiliation
Second Department of Internal Medicine, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Second Department of Internal Medicine, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Second Internal Clinic, Third Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Královské Vinohrady, Prague, Czech Republic
Affiliation
Sekce klinické výživy a metabolismu, ČSPEVIMP
Affiliation
The second Medical Clinic of the Trird Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Ústav výživy 3. LF UK Praha
Affiliation
Ústav výživy 3. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav výživy a 2. interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Ústav výživy a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav výživy a Centrum pro výzkum diabetu, metabolizmu a výživy, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav výživy, 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha
Record number
jn19981228006
Persistent link
Source of Verification

Perušičová, J. a kol. Diabetes mellitus 2. typu. Praha: Galén, 1996. ()
Luňáková, M. Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Postgraduální medicína, 2002, roč. 4, č. 6, s. 690-692. ()
www(http://www.medical-academy.cz/cla/zivotopisy/zivot_Andel.doc) (biografické a profesní údaje)
www(http://old.lf3.cuni.cz/vnr/vnr3-06.pdf) (biografická data)
Display format