Person [authorized form]
Source: autority Medvik
MARC21 Authority

LDR
_____nz a2200000 45
001
jn19981228006
003
CZ-PrNML
005
20141218175708.0
008
070910 n anznnnabn n a|a
040    ##
$a ABA008 $b cze $a ABA008 $b cze
100    1#
$a Anděl, Michal, $d 1946- $7 jn19981228006
370    ##
$c Česko
670    ##
$a Perušičová, J. a kol. Diabetes mellitus 2. typu. Praha: Galén, 1996.
670    ##
$a Luňáková, M. Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Postgraduální medicína, 2002, roč. 4, č. 6, s. 690-692.
670    ##
$a www(http://www.medical-academy.cz/cla/zivotopisy/zivot_Andel.doc) $b biografické a profesní údaje
670    ##
$a www(http://old.lf3.cuni.cz/vnr/vnr3-06.pdf) $b biografická data
678    0#
$a Narozen 2. 6. 1946 v Praze. Prof. (1992). MUDr., CSc. (1978), internista. Absolvoval FVL UK v Praze v roce 1972. Po studiích pracoval dva roky v nemocnici v Kralupech a Mělníku, z toho rok strávil na vojně jako lékař u silničního a železničního vojska, v letech 1974-1990 v IKEM v laboratoři energetického metabolismu (v letech 1981-1990 vedoucí Jednotky intenzivní metabolické péče), od září 1990 na
900    ##
$a J-NÁVRH
906    ##
$a ms $b 810a(nový zdroj ověření)
999    ##
$a ok
Display format