Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie / řešitel Pavel Mohr, příjemce Národní ústav duševního zdraví
Author
Date of issue
2021
Publisher
2021
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00208271
Persistent link
Parallel Title Proper
Linking phenomenology and neurobiology of auditory hallucinations in schizophrenia
Abstract
Auditivní halucinace (AH) jsou nejtypičtějším symptomem psychóz a zejména schizofrenie a z klinického i fenomenologického hlediska tuto skupinu onemocnění definují. Neuronální mechanismus AH však stále nebyl dostatečně popsán. Podle nejvlivnější teorie, vysvětlující původ auditivní verbálních halucinací, je jejich příčinou odcizení vnitřní řeči, což se vztahuje k narušení sebemonitorování, ještě přesněji pak k narušení prediktivních mechanismů. Dalším možným vysvětlením AH se vztahuje k dialogické a monologické vnitřní řeči. V této studii použijeme multi-modální přístup založený na detailním popisu fenomenologie a testování současných neurálních teoriích AH. Subtypy AH založené na fenomenologickém rozboru a společných neurobiologických mechanismech získaných z fMRI dat, mohou vést k diferencovanější a efektivnější léčbě AH, a zlepšit tak kvalitu života pacientů.
English Abstract
Auditory hallucinations (AHs) are the most characteristic symptom of schizophrenia and psychosis, and they „define“ the disorder from a clinical and phenomenological point of view. To date, neural mechanisms of AHs are under debate. The most accepted theory explaining origin of auditory verbal hallucinations, is theory which explains them as alienated inner-speech relates to deficits in self-monitoring, specifically suggesting impaired usage of predictive mechanisms. Another plausible explanation of this typical feature of AHs relates to dialogical or monological inner speech. In the current study we will use a multi-modal approach based on the detailed description of phenomenology and probing the currents neural theories of AHs. Subtypization of AHs based on phenomenology and common neurobiological mechanisms as obtained by fMRI, would potentially lead to more differentiated and effective treatment of AHs and improve patient’s outcomes.
General Note
Doba řešení: 2017-2020
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions