Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Korelace modelace hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmat / řešitel Aleš Hejčl, příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Author
Date of issue
2021
Publisher
2021
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00208270
Persistent link
Parallel Title Proper
Correlation of modelling hemodynamic parameters with histological changes in the wall of cerebral aneurysms
Abstract
Roste počet jedinců s náhodně diagnostikovanou mozkovou výdutí, jejíž prasknutí vede k nejtěžší formě cévní mozkové příhody. Metoda počítačového modelování hemodynamiky se snaží popsat patofyziologii a riziko ruptury mozkové výdutě. V našem projektu chceme využít modely hemodynamiky kalkulované na základě neinvazivních radiodiagnostických metod a pomocí vlastního algoritmu vyvinutého v Matematickém ústavu Univerzity Karlovy. Hlavním cílem projektu je u pacientů operovaných pro mozkovou výduť, prasklou i neprasklou, popsat parametry hemodynamiky a tyto korelovat s histologickými změnami cévní stěny vaku aneuryzmatu. Dalším cílem je u skupiny sledovaných neprasklých aneuryzmat, která jsou vedena v multicentrické databázi sdílené několika neurochirurgickými pracovišti v ČR, popsat vývoj hemodynamických parametrů v čase a porovnat s výsledky hemodynamiky prasklých aneuryzmat. Projekt pomáhá vytvářet multioborovou platformu s mezinárodní spoluprácí pro výzkum hemodynamiky mozkových aneuryzmat.
English Abstract
The number of patients incidentally diagnosed for a brain aneurysm, the rupture of which may lead to the most severe type of stroke, is increasing. Modelling hemodynamics in brain aneurysms tries to describe pathophysiology and the risk of rupture of intracranial aneurysms. In our project we will assess models of hemodynamics based non-invasive radiodiagnostic methods and an in-house mathematical algorithm developed at the Mathematical Institute of the Charles University. The main goal of the project is to correlate parameters of hemodynamics with histological changes of the blood vessels wall of the aneurysm sac in patients operated for ruptured as well as unruptured intracranial aneurysms. Another goal of the project is to evaluate hemodynamics in followed unruptured aneurysms from our multicenter database shared among several neurosurgical centers in the Czech Republic and compare with hemodynamic parameters in ruptured aneurysms. The project will help building a multi-modal platform for studying CFD in brain aneurysms with international cooperation.
General Note
Doba řešení: 2017-2020
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions