Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Vývoj neinvazivní diagnostiky extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnu / řešitel Jiří Dolina, příjemce Fakultní nemocnice Brno
Author
Date of issue
2021
Publisher
2021
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00208265
Persistent link
Parallel Title Proper
Development of non-invasive diagnosis of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease
Abstract
Refluxní choroba jícnu (GERD) je rozšířené onemocnění postihující 10-20% světové populace. Může vést k jícnové a mimojícnové (EER) symptomatologii. GERD a EER jsou dvě propojené, ale specifické nemoci s rozdílnými rizikovými faktory, symptomy, patofyziologií a odpovědí na terapii. Diagnostické metody pro potvrzení nebo vyvrácení GERD / EER nedosahují vysokou senzitivitu a specificitu. V klinické praxi je třeba rozlišit pacienty s příznaky v souvislosti s refluxem (zvýšený počet refluxních epizod, nebo hypersenzitivita k normálnímu množství refluxních epizod) od pacientů s příznaky podobnými refluxním, ale ne v důsledku refluxu (funkční poruchy). K detekci GERD je zapotřebí lepších diagnostických metod zejména v případě, že mají nízké náklady, jsou neinvazivní a mohou být prováděny v rámci primární péče. Současný návrh se zaměřuje na vývoj a hodnocení neinvazivních metod založených na analýze kondenzátu vydechovaného vzduchu a slin s cílem zlepšit diagnostiku GERD / EER.
English Abstract
Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a highly prevalent disease, affecting 10-20% individuals worldwide. It can lead to esophageal and extraesophageal (EER) symptomatology. GERD and EER are two unique, but related disease entities, with different risk factors, symptoms, pathophysiology and response to therapy. Diagnostic methods to confirm or reject GERD/EER do not achieve high sensitivity and specificity. In routine clinical practice, there is a need to distinguish patients with symptoms that are due to reflux (either increased reflux or hypersensitivity to a normal amount of reflux) from patients with symptoms suggestive of reflux but not due to reflux (ie, FH). Better tools for GERD/EER diagnosis are needed, particularly, if they have low cost, are non-invasive and can be performed in a primary care setting. The development and assessment of non-invasive methods based on monitoring exhaled breath condensate and saliva is proposed to improve the diagnosis of GERD/EER.
General Note
Doba řešení: 2017-2020
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions