Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Česká verze škály na měření důležitosti morální identity – pilotní studie / Veronika Juríčková, Peter Babinčák, Tereza Příhodová, Marek Preiss
Author
Juríčková, Veronika
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Babinčák, Peter, 1977-
Institut psychologie Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově

Příhodová, Tereza
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Preiss, Marek, 1967-
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; University of New York in Prague, Praha

Cited source
E-psychologie (Praha). 2020, roč. 14, č. 4, s. 43-56. ISSN: 1802-8853.
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: online
Record number
bmc21002586
Persistent link
Parallel Title Proper
Czech version of the Self-Importance of Moral Identity Scale – a pilot study
Abstract
Cílem dvou provedených studií je zjišťování psychometrických vlastností české verze Škály na měření důležitosti morální identity. Škála se skládá z devíti morálních vlastností vystihujících morální osobnost. Měří dvě dimenze morální identity, internalizaci a symbolizaci. Pro analýzu jsme si zvolili autory originální 13 položkovou škálu. Na základě statistické analýzy v pilotní studii (n = 163) jsme z původní škály vyloučili dvě položky, které nesplňovaly stanovená psychometrická kritéria. V druhé studii, na jiném souboru respondentů (n = 185), jsme následně ověřovali míru interní konzistence upravené 11 položkové škály. Konstruktovou validitu jsme měřili pomocí nástrojů měřících morální vyvázání a podvádění v práci. Na základě dosažených výsledků v naší studii doporučujeme zvážit pro použití v české populaci námi navrhovanou, jedenácti položkovou alternativu dotazníku, u které jsme zjistili dostatečně dobré základní psychometrické charakteristiky.
English Abstract
Two studies aim to determine the psychometric properties of the Czech version of The Self-Importance of Moral Identity Scale (Aquino, Reed, 2002). The scale consists of nine moral personality qualities that measure two dimensions of moral identity: internalization and symbolization. For the analysis, we chose the authors' 13-item scale originally proposed. Based on the statistical analysis in the pilot study (n = 163), we excluded from the original scale two items that did not meet the established psychometric criteria. In the second study, on a different set of respondents (n = 185), we subsequently verified the degree of internal consistency of the adjusted 11-item scale. We measured construct validity using tools measuring moral untying and cheating at work. Based on the results obtained in our study, we recommend considering the proposed eleven-item alternative of the questionnaire for use in the Czech population, for which we found sufficiently good basic psychometric characteristics.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library