Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Pracoviště světové úrovně nejsou v ČR zařazena do zdravotního systému - rozhovor / Jana Haberlová
Author
Haberlová, Jana (Dotazovaný, interviewovaný)
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole

Cited source
Medical tribune (Praha). 2020, roč. 16, č. 16, C1, C2. ISSN: 1214-8911.
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2365 ; neváz. 1217 b
Record number
bmc20027525
Persistent link
Clipboard
Further actions