Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
MARC21 Bibliographic

LDR
_____naa a2200000 a 4500
001
bmc20024962
003
CZ-PrNML
005
20201222160042.0
007
ta
008
201125s2020 ne f 000 0|eng||
009
AR
024    7#
$a 10.1016/j.numecd.2020.02.009 $2 doi
035    ##
$a (PubMed)32249142
040    ##
$a ABA008 $b cze $d ABA008 $e AACR2
041    0#
$a eng
044    ##
$a ne
100    1#
$a Maugeri, A $u Department of Medical and Surgical Sciences and Advanced Technologies "GF Ingrassia", University of Catania, Catania, Italy; International Clinical Research Center (FNUSA-ICRC), St. Anne's University Hospital, Brno, Czech Republic. Electronic address: andrea.maugeri@fnusa.cz.
245    14
$a The association of social and behavioral factors with dietary risks in adults: Evidence from the Kardiovize Brno 2030 study / $c A. Maugeri, M. Barchitta, S. Kunzova, H. Bauerova, A. Agodi, M. Vinciguerra,
520    9#
$a BACKGROUND AND AIMS: Uncovering the main determinants of diet quality is one of the greatest challenges for Public Health, since it could guide future strategies and interventions against cardiovascular diseases (CVDs). The present cross-sectional analysis of the Kardiovize cohort evaluates the prevalence of dietary risk factors for CVDs and their association with social and behavioural character
650    #2
$a dospělí $7 D000328
650    #2
$a věkové faktory $7 D000367
650    #2
$a kardiovaskulární nemoci $x diagnóza $x epidemiologie $7 D002318
650    #2
$a průřezové studie $7 D003430
650    #2
$a dieta $x škodlivé účinky $7 D004032
650    #2
$a stupeň vzdělání $7 D004522
650    #2
$a zaměstnanost $7 D004651
650    #2
$a cvičení $7 D015444
650    12
$a stravovací zvyklosti $7 D005247
650    #2
$a ženské pohlaví $7 D005260
650    #2
$a zvyky $7 D006184
650    12
$a zdravé chování $7 D015438
650    #2
$a lidé $7 D006801
650    #2
$a příjem $7 D007182
650    #2
$a mužské pohlaví $7 D008297
650    #2
$a manželský stav $7 D017533
650    #2
$a lidé středního věku $7 D008875
650    #2
$a nutriční hodnota $7 D009753
650    #2
$a prospektivní studie $7 D011446
650    #2
$a hodnocení rizik $7 D018570
650    #2
$a rizikové faktory $7 D012307
650    #2
$a sedavý životní styl $7 D057185
650    #2
$a sexuální faktory $7 D012737
650    #2
$a spánek $7 D012890
650    #2
$a kouření $x škodlivé účinky $x epidemiologie $7 D012907
650    12
$a sociální determinanty zdraví $7 D064890
651    #2
$a Česká republika $x epidemiologie $7 D018153
655    #2
$a časopisecké články $7 D016428
655    #2
$a práce podpořená grantem $7 D013485
700    1#
$a Barchitta, M $u Department of Medical and Surgical Sciences and Advanced Technologies "GF Ingrassia", University of Catania, Catania, Italy.
700    1#
$a Kunzova, S $u International Clinical Research Center (FNUSA-ICRC), St. Anne's University Hospital, Brno, Czech Republic.
700    1#
$a Bauerova, H $u International Clinical Research Center (FNUSA-ICRC), St. Anne's University Hospital, Brno, Czech Republic.
700    1#
$a Agodi, A $u Department of Medical and Surgical Sciences and Advanced Technologies "GF Ingrassia", University of Catania, Catania, Italy.
700    1#
$a Vinciguerra, M $u International Clinical Research Center (FNUSA-ICRC), St. Anne's University Hospital, Brno, Czech Republic.
773    0#
$w MED00003575 $t Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD $x 1590-3729 $g Roč. 30, č. 6 (2020), s. 896-906
856    41
$u https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32249142 $y Pubmed
910    ##
$a ABA008 $b sig $c sign $y a $z 0
999    ##
$a ok
BAS    ##
$a 3
BAS    ##
$a PreBMC
BMC    ##
$a 2020 $b 30 $c 6 $d 896-906 $e 20200224 $i 1590-3729 $m Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD $n Nutr Metab Cardiovasc Dis $x MED00003575
FF6    ##
$b a f 000 0|
Clipboard
Further actions