Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Title
Mid-aortic syndrom / K. Bláhová
Author
Bláhová, Květa, 1953-
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha

Cited source
Kazuistiky z pediatrie. 2., přeracované a doplněmé vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. 2020, s. 157-161. ISBN: 978-80-7345-667-2 (brožováno).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články, článek ve sborníku
Call number
NLK: K 94665
Record number
bmc20024033
Persistent link
MESH descriptor
angiografie (metody, využití)
antihypertenziva (terapeutické užití)
aorta abdominalis (patologie, patofyziologie)
koarktace aorty (komplikace, diagnóza, etiologie)
kardiologie
katetrizace (metody, využití)
předškolní dítě
farmakoterapie
echokardiografie (metody, využití)
elektrokardiografie (metody, využití)
lidé
hypertenze (diagnóza, farmakoterapie)
mužské pohlaví
biologické markery (krev, moč)
ultrasonografie prenatální (využití)
rizikové těhotenství
Genre
Keyword
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions