Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Renální tubulární acidóza / T. Rosík
Author
Rosík, Tomáš
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha

Cited source
Kazuistiky z pediatrie. 2., přeracované a doplněmé vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. 2020, s. 69-74. ISBN: 978-80-7345-667-2 (brožováno).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: K 94665
Record number
bmc20024023
Persistent link
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions