Obálka a obsah
Typ dokumentu
monografie, knihy
monografie, knihy
Záznam dokumentu
Zdroj: katalogy Medvik
Název
Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 11. 11. 2020
Datum vydání
2020
Nakladatelské údaje
Ostrava : Sagit, 2020
Edice
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1395
Fyzický popis
297 stran : formuláře, tabulky ; 24 cm
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-430-6 (brožováno)
Signatura
OVI: Sp 2209
Číslo záznamu
MED00205604
Persistentní link
Část názvu
Zaměstnanost
Abstrakt
Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, v těchto kapitolách: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele, inspekce práce. Nakladatelská anotace. Kráceno.
Všeobecné poznámky
Název z obálky
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Odkazy na související zákony
Poznámky k obsahu
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) --Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu -- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) -- Nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopností vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) -- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti -- Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek -- Sdělení č. 346/2019 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti -- Nařízení vlády č. 388/2020 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce -- Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů -- Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli -- Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání -- Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů -- Sdělení č. 171/2020 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců pří platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů -- Zákonč. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele -- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Schránka
Další akce
Dostupnost dokumentu
OVI MZ ČR 3
Knihovny Medvik 3