Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Budoucí možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu / MUDr. Tomášek Jiří, Ph.D., doc. MUDr. Kiss Igor, Ph.D. Mba
Author
Tomášek, Jiří
Klinika komplexni onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno

Kiss, Igor, 1965-
Klinika komplexni onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno

Cited source
Klinická onkologie. 2020, roč. 33, Suppl. 3, s. 26-29. ISSN: 0862-495X; 1802-5307 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: B 1665 ; neváz. 656
Record number
bmc20018583
Persistent link
Parallel Title Proper
Hepatocellular carcinoma future treatment options
Abstract
Východiska: Algoritmus dia­gnostiky a terapie hepatocelulárního karcinomu (HCC) byl řadu let relativně ustálený. V posledních několika letech je patrný zřetelný pokrok, který se promítá do mezinárodních doporučení i do našich doporučení, která jsou uvedena v Modré knize České onkologické společnosti. Cíl: Aktuální vývoj v dia­gnostice a léčbě HCC dobře vystihuje přehled vybraných prezentací z letošních konferencí Gastrointestinal Cancers Symposium v San Franciscu a American Society for Clinical Oncology Annual Meeting 2020. V přehledu se soustředíme na vybrané novinky z oblasti dia­gnostiky, chirurgické a intervenční léčby HCC, systémovou léčbu a kombinaci těchto modalit.
English Abstract
Background: The algorithm for dia­gnosing and treating HCC has been relatively stable for many years. In the last few years, there has been clear progress, which is reflected in the international recommendations and in our recommendations, which are set out in the Blue Book of the Czech Oncological Society. Purpose: Current developments in the dia­gnosis and treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) are well illustrated by selected presentations from this year‘s Gastrointestinal Cancers Symposium in San Francisco and the American Society for Clinical Oncology Annual Meeting 2020. The review will focus on selected news from the dia­gnostics as well as surgical and interventional treatment of HCC, systemic treatment and a combination of these modalities.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK