Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Dlouhodobé využití telemonitorovacího systému Diani v léčbě diabetes mellitus 1. typu / Jan Brož, Anna Holubová, Jan Mužík, Martina Vlasáková, Miroslav Mužný, Alice Králová, Lucie Hoskovcová, Denisa Janíčková Ž Árská, Eirik Arsand, Michaela Hronová, Jana Urbanová, Milan Kvapil
Author
Brož, Jan, 1963-
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

Holubová, Anna
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha; Centrum podpory aplikačních výstupů a spin‑off firem 1. LF UK Praha

Mužík, Jan
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha; Centrum podpory aplikačních výstupů a spin‑off firem 1. LF UK Praha

Oulická, Martina
Centrum podpory aplikačních výstupů a spin‑off firem 1. LF UK Praha; 1. LF UK Praha

Mužný, Miroslav
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha; Centrum podpory aplikačních výstupů a spin‑off firem 1. LF UK Praha; 1. LF UK Praha

Králová, Alice
Interní klinika FN Ostrava

Hoskovcová, Lucie
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

Janíčková Žďárská, Denisa
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

Årsand, Eirik
Norwegian Centre for E ‑Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway; Department of Clinical Medicine, UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway

Hronová, Michaela
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 1. LF UK Praha

Urbanová, Jana, 1984-
II. Interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Kvapil, Milan, 1956-
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

Cited source
Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 4, e51-e55. ISSN: 0042-773X; 1801-7592 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 184 ; neváz. 1041
Record number
bmc20015330
Persistent link
Parallel Title Proper
Long term use of the telemonitoring system Diani in the therapy of a patient with type 1 diabetes
Abstract
Mobilní a nositelná elektronika nabízí pacientům s diabetes mellitus nové možnosti sběru dat a jejich efektivnější analýzu. Aplikace pro chytré telefony Diabetesdagboka a webový portál Diani umožňují shromažďování a analýzu hodnot glykemie, dávek sacharidů a inzulinu a míry pohybové aktivity. Hodnoty jsou dostupné v příslušném mobilním telefonu, ale jsou též automatizovaně přenášeny do internetového portálu, kde mohou být doplněny o záznam z elektronického krokoměru a kontinuálního monitoru glykemie. Lze je též zobrazit v různých typech grafických výstupů a jsou dostupné nejenom pacientovi, ale i jeho lékaři. Kazuistika pacienta, který systém téměř 2 roky využíval, prokazuje významné zlepšení metabolické kompenzace (pokles průměrné hodnoty HbA1c o 18,6 mmol/mol v porovnání s předchozím obdobím).
English Abstract
Mobile and wearable technologies offer patients with diabetes mellitus new possibilities for data collection and their more effective analysis. The Diabesdagboga smartphone application and the Diani web portal enable to collect and analyze glycaemia values, carbohydrates intake, insulin doses and the level of physical activity. The data are not only accessible in the corresponding smartphone but also automatically transferred to an Internet portal, where they may be completed by the records from an electronic pedometer and continuous glucose monitor. All these data may then be displayed in various types of graphical outputs and are available to both the patient and the physician. The case report of a patient who has used the system for almost two years shows a significant improvement in metabolic compensation (a decrease in the mean HbA1c value by 18.6 mmol/mol as compared with the previous period).
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK