Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Pioglitazon / David Karásek
Author
Karásek, David
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

Cited source
Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 2, s. 121-125. ISSN: 0042-773X; 1801-7592 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 184 ; neváz. 1041
Record number
bmc20014611
Persistent link
MESH descriptor
pioglitazon (škodlivé účinky, farmakologie, terapeutické užití)
nádory močového měchýře (chemicky indukované)
kardiovaskulární nemoci (prevence a kontrola)
diabetes mellitus (farmakoterapie)
hodnocení léčiv
srdeční selhání
lidé
inzulinová rezistence
nežádoucí účinky léčiv
Genre
Parallel Title Proper
Pioglitazone
Abstract
Pioglitazon patří mezi léky, které primárně snižují inzulinovou rezistenci. V současné době je jediným dostupným inzulinovým senzitizérem. Kromě hypoglykemického působení má proto řadu dalších metabolicky příznivých účinků, které jsou zodpovědné za jeho pozitivní vliv na cévní stěnu. Sdělení obsahuje přehled kardiovaskulárních klinických hodnocení s pioglitazonem, jeho bezpečnostní profil a praktická doporučení pro jeho podávání.
English Abstract
Pioglitazone belongs to the drugs primarily reducing insulin resistance. Currently, it is the only insulin sensitizer available. In addition to hypoglycaemic action, it has a number of other metabolically beneficial effects that are responsible for its positive effect on the vascular wall. The paper provides an overview of cardiovascular clinical trials with pioglitazone, its safety profile and practical recommendations for its administration.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK