Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
The study of hypoglycemic and hypolipidemic activity of Camelina sativa (L.) Crantz extracts in rats under conditions of high-fructose diet / Tetiana O. Tsykalo, Serhiy D. Trzhetsynskyi
Author
Tsykalo, O. Tetiana
Department of Pharmacognosy, Pharmacology and Botany, Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Trzhetsynskyi, D. Serhiy
Head of the Department of Pharmacognosy, Pharmacology and Botany, Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Cited source
Česká a slovenská farmacie. 2020, roč. 69, č. 3, s. 137-142. ISSN: 1210-7816; 1805-4439 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
angličtina
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 555 ; neváz. 220
Record number
bmc20015223
Persistent link
Parallel Title Proper
Studium hypoglykemické a hypolipidemické aktivity extraktů z Camelina sativa (L.) Crantz u potkanů s dietou s vysokým obsahem fruktózy
Abstract
Článek pojednává o výsledcích studie farmakologické aktivity rostlinných extraktů z Camelina sativa (L.) Crantz: celkový rostlinný extrakt (ECS) a olej ze semen (OCS). ECS byl získán z částí bez obsahu tuku metodou frakční macerace 70% ethanolem. OCS byl získán extrakcí v Soxhletově přístroji. Možná hypoglykemická aktivita extraktů a výběr dávky byly hodnoceny primárním farmakologickým screeningem. Maximální hypoglykemická aktivita byla detekována pro ECS a OCS v dávce 200 mg/kg. Hlubší studium hypoglykemických a hypolipidemických vlastností extraktů bylo provedeno na experimentálním modelu metabolického syndromu u potkanů, který byl indukován nadměrnými dávkami fruktózy (20% roztok) po dobu 8 týdnů. V posledních 2 týdnech zvířata navíc dostala extrakty a referenční přípravek Metformin®(150 mg/kg). Charakteristiky glukózové homeostázy byly hodnoceny perorálním testem glukózové tolerance a krátkým inzulinovým testem. Studie také zkoumala celkové množství cholesterolu a triglyceridů. Bylo zjištěno, že ECS a OCS z Camelina sativa (L.) Crantz v dávce 200 mg/kg podávané po dobu 14 dní za podmínek diety s vysokým obsahem fruktózy statisticky významně inhibovaly tvorbu glukózové tolerance a inzulinové rezistence. Bylo zjištěno, že ECS má výrazný lipolipidemický účinek v rámci metabolismu lipidů. Získané výsledky vyžadují další studium tohoto rostlinného materiálu.
English Abstract
The present article discusses the results of the study of the pharmacological activity of plant extracts from Camelina sativa (L.) Crantz: total herb extract (ECS) and oil from seeds (OCS). ECS was obtained from non-fat raw materials by the method of fractional maceration with 70% ethanol. OCS was obtained by means of extraction in a Soxhlet apparatus. Possible hypoglycemic activity of the extracts and dose selection were evaluated by primary pharmacological screening. Maximum hypoglycemic activity for ECS and OCS at a dose of 200 mg/kg was detected. A deeper study of the hypoglycemic and hypolipidemic properties of the extracts was performed on an experimental model of metabolic syndrome in rats that was induced by excessive doses of fructose (20% solution) for 8 weeks. In the last 2 weeks, the animals additionally received extracts and the reference preparation Metformin® (150 mg/kg). The characteristics of glucose homeostasis were evaluated by oral glucose tolerance test and short insulin test. The study also examined the content of total cholesterol and triglycerides. It was found that ECS and OCS of Camelina sativa (L.) Crantz at a dose of 200 mg/kg being administered for 14 days under conditions of high-fructose diet statistically significantly inhibited the formation of glucose tolerance and insulin resistance. ECS was found to have a pronounced lipid-lowering effect on lipid metabolism. The obtained results require further study of this plant raw material.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK