Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Metabolický stav a nutrice u seniorů s renálním onemocněním a operační výkon / prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D
Author
Teplan, Vladimír, 1949-
Klinické a výzkumné centrum ISCARE, Centrum jednodenní chirurgie, Praha; Subkatedra nefrologie Institut postgraduálního, vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Katedra interních oboru a Interní klinika Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Gojiš, Ondřej, 1981-
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Cited source
Geriatrie a gerontologie. 2020, roč. 9, č. 1, s. 15-22. ISSN: (OCoLC)798991883; 1805-4684.
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2670 ; neváz. 168
Record number
bmc20013392
Persistent link
Parallel Title Proper
Metabolic status and nutrition in seniors with renal illness and surgery
Abstract
Se zlepšujícící se dostupností péče o nefrologicky nemocné a užitím moderních léčebných postupů roste počet nemocných ve vyšším věku. Předoperační vyšetření u seniorů zaměřené na poruchy metabolismu a výživy a jejich úpravu prováděné nefrology usnadňuje práci celému operačnímu týmu. Při rozhodování o přínosu výkonu posuzujeme nejen riziko pooperační mortality a morbidity, ale také důsledky výkonu pro funkční zdatnost (soběstačnost) pacienta a pro kvalitu jeho života. Dále posuzujeme nároky na charakter a rozsah pooperační péče včetně včasné přípravy na propuštění do domácího prostředí. Přesné a zodpovědné předoperační vyšetření a metabolicko-nutriční příprava významně zlepšují operační prognózu rizikových seniorů.
English Abstract
Advanced medical technology and higher medical intervention allow to grow numbers of renal patients in elderly. Management of patients examination before surgery organized by nephrologists and focused on metabolism and nutrition facilitate the team work for surgery in seniors. Key issue is to summarize the level of risk for surgery and compare it to prediction of follow up with respect of mortality and morbidity as well as function status after surgery. Special attention should be focus on frailty seniors; in these should be carefuly analyse all items together including quality of life and life expectancy. Correctly prepared preoperative report and metabolic and nutritional management remarkable improves prognosis in high risk seniors.
Clipboard
Further actions
Digital library