Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Komorbidity u psoriázy / Arenberger, P., Gkalpakiotis, S
Author
Arenberger, Petr, 1958-
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Gkalpakiotis, Spyridon
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Cited source
Referátový výběr z dermatovenerologie (2002, Print). 2019, roč. 61, č. 6, s. 6-10. ISSN: 1213-9106; 1803-778X (elektronická verze).
Date of issue
2019
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 955 ; neváz. 116
Record number
bmc20014683
Persistent link
MESH descriptor
duševní poruchy (komplikace, etiologie)
kardiovaskulární nemoci (komplikace, etiologie)
diabetes mellitus 2. typu (komplikace, etiologie)
lidé
hypertenze (komplikace, etiologie)
psoriáza (komplikace, farmakoterapie, patofyziologie)
idiopatické střevní záněty (komplikace, etiologie)
komorbidita
obstrukční spánková apnoe (komplikace, etiologie)
chronická obstrukční plicní nemoc (komplikace, etiologie)
nealkoholová steatóza jater (komplikace, etiologie)
Abstract
Psoriáza byla dlouhou dobu považována především za kožní chorobu s výskytem kloubního postižení u přibližně 25 % případů. Na počátku devadesátých let minulého století potvrdil výzkum morfologických a biochemických základů choroby příznaky zánětu i v dalších orgánech jako jsou já-tra, pankreas nebo srdce, které způsobují metabolický syndrom, Crohnovu chorobu, colitis ulcerosa, chronické plicní choroby, infarkty myokardu nebo mozku nebo dokonce psychiatrické choroby. Tento článek přináší přehled těchto nosologických jednotek.
English Abstract
Since many years psoriasis was considered preferably as a skin disease with an onset of joint involvement in approx. 25 % of cases. In early nineties of the last century research into the morpho-logical and biochemical background of the illness confirmed signs of inflammation in other organs such as liver, pancreas or heart causing metabolic syndrome, Crohn ́s diesease, colitis ulcerosa, chronic lung diseases, myocardial or brain infarctions or even psychiatric diseases. This article is bringing an overview of such entities.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions