Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Title
Pilotní projekty SNOMED CT v České republice / Irena Rubešová, Libor Seidl, Miroslav Zvolský
Author
Rubešová, Irena
ÚZIS ČR

Seidl, Libor, 1978-
Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. s.

Zvolský, Miroslav
ÚZIS ČR

Cited source
MEDSOFT .... Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2020, roč. 2020, s. 79-80. ISSN: 1803-8115.
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články, článek ve sborníku
DOI
Link
Call number
NLK: online
Record number
bmc20012749
Persistent link
Abstract
Česká republika je od roku 2012 členem neziskové organizace SNOMED International, jejímž hlavním úkolem je správa řízené klinické terminologie SNOMED CT. SNOMED CT má polyhierarchickou strukturu, jejímž základním stavebním kamenem je tzv. koncept. Koncepty jsou vzájemně „propojeny“ definovanými vztahy. SNOMED CT je namapován na řadu mezinárodních klasifikací a standardů. SNOMED CT existuje v několika jazykových verzích, do češtiny zatím přeložen nebyl. SNOMED CT je implementován v elektronickém zdravotnictví mnoha států, bohu-žel jeho využití v ČR je zatím minoritní. ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR plánuje ve druhé polovině roku 2020 spustit několik pilotních projektů, které by otestovaly využitelnost SNOMED CT v našem zdravotnickém systému. Ve stádiu schvalování je projekt založení National release centre SNOMED CT ČR.
General Note
32. ročník MEDSOFT 2020, Roztoky u Prahy, 17.-18. března 2020
Clipboard
Further actions
Digital library