Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Guselkumab v terapii velmi těžké formy psoriázy u polymorbidního pacienta / MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., MUDr. Martin Tichý, Ph.D
Author
Šternberský, Jan
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc

Tichý, Martin, 1971-
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc

Cited source
Dermatologie pro praxi. 2020, roč. 14, č. 2, s. 99-102. ISSN: 1802-2960; 1803-5337 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: B 2487 ; neváz. 108
Record number
bmc20011429
Persistent link
MESH descriptor
hodnocení léčiv
lidé
mužské pohlaví
methotrexát (aplikace a dávkování, terapeutické užití)
lidé středního věku
fototerapie
psoriáza (farmakoterapie)
komorbidita
výsledek terapie
interleukin-23 - podjednotka p19 (antagonisté a inhibitory, účinky léků)
humanizované monoklonální protilátky (aplikace a dávkování, terapeutické užití)
Genre
Keyword
Parallel Title Proper
Guselkumkab in the treatment of severe form of psoriasis in polymorbid patient
Abstract
Guselkumab je jedno z nejnovějších biologických léčiv určených k terapii psoriázy. Jedná se o plně humánní protilátku proti interleukinu 23, který je klíčovým iniciačním cytokinem v patogenezi psoriázy. Guselkumab vykazuje výbornou terapeutickou odezvu s dlouhodobým přetrváváním účinku jak v klinických studiích, tak v reálné praxi. Příznivé jsou i dosavadní údaje o bezpečnosti přípravku. Předkládáme kazuistiku polymorbidního pacienta s velmi těžkou formou chronické ložiskové psoriázy dokumentující výborný efekt tohoto preparátu i u problematických případů.
English Abstract
Guselkumab is one of the newest biologic drugs aimed for the treatment of psoriasis. It is fully humanized antibody against interleukin 23, which is the key initiating cytokin in the pathogenesis of psoriasis. Guselkumab has got excellent therapeutic response with longterm effect not only in clinical trials, but also in the real clinical practice. Up to date safety data are also very favorable. The case report describes excellent effect of guselkumab in the treatment of severe form of psoriasis in polymorbid patient.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library