Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Risankizumab (Skyrizi) / MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D
Author
Horažďovský, Jiří, 1959-
Dermatovenerologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Cited source
Dermatologie pro praxi. 2020, roč. 14, č. 2, s. 91-95. ISSN: 1802-2960; 1803-5337 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: B 2487 ; neváz. 108
Record number
bmc20011425
Persistent link
MESH descriptor
biologická terapie
klinické zkoušky jako téma
hodnocení léčiv
lidé
psoriáza (farmakoterapie)
interleukin-23 - podjednotka p19 (antagonisté a inhibitory, účinky léků)
humanizované monoklonální protilátky (aplikace a dávkování, terapeutické užití)
Keyword
Parallel Title Proper
Risankizumab (Skyrizi)
Abstract
Znalost imunopatogenetických mechanismů psoriázy rozšiřuje možnosti ovlivnění tohoto onemocnění o další cílenou terapii. V celé kaskádě imunitní reakce se jako klíčový ukazuje interleukin 23 (IL-23). Risankizumab je další biologikum s cílenou inhibicí IL-23. Článek shrnuje léčebné možnosti tohoto léčiva a vlastní první klinické zkušenosti.
English Abstract
Imunopatogenetic mechanisms of psoriasis extend our possibilities for new targeting therapy. The crucial importance of interleukin 23 (IL-23) was recognized. Risankizumab is the next biologic drug with target inhibition of IL-23. Article summarizes the therapeuric potential of this drug and gives the first clinical experiences by myself.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library