Cover & TOC
Document type
Articles
Articles
Document record
Source: BMČ - články
Title
Jak média ovlivňují výběr tuků / Jiří Brát
Author
Brát, Jiří, 1958-
Vím co jím a piju, o. p. s. Praha

Cited source
AtheroReview. 2020, roč. 5, č. 2, s. 83-87. ISSN: 2464-6555; (OCoLC)946291815; 2464-6563 (online).
Date of issue
2020
Language
Czech
Country
Czech Republic
Document type
Articles
Link
Call number
NLK: B 2768 ; neváz. 401b
Record number
bmc20008587
Persistent link
Parallel Title Proper
How media affect fat choice
Abstract
Tuky jsou v médiích oblíbeným tématem. V období od ledna do června 2019 bylo zachyceno celkem 272 článků zabývajících se problematikou tuků. Některé články uvádějí správné informace. Celkem bylo ale vyhodnoceno 301 různých citací, které tukům přisuzují lepší nebo horší vlastnosti, než ve skutečnosti mají. To působí negativně proti utváření správných výživových návyků. Ucelený přehled nesprávných informací je uveden v této práci.
English Abstract
Fats are a popular topic in the media. A total of 272 articles about fats were collected in the period from January to June 2019. Some articles provide correct information. However, a total of 301 different citations have been evaluated, which attribute better or worse properties to fats than they have. This counteracts the formation of good nutritional habits. A comprehensive overview of incorrect information is given in this paper.
Clipboard
Further actions