Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
MARC21 Bibliographic

LDR
_____naa a2200000 a 4500
001
bmc20008587
003
CZ-PrNML
005
20200715142046.0
007
ta
008
200611s2020 xr d f 000 0|cze||
009
AR
040    ##
$a ABA008 $b cze $d ABA008 $e AACR2
041    0#
$a cze $b eng
044    ##
$a xr
100    1#
$a Brát, Jiří, $u Vím co jím a piju, o. p. s. Praha $d 1958- $7 uzp2006321110
245    10
$a Jak média ovlivňují výběr tuků / $c Jiří Brát
246    31
$a How media affect fat choice
520    3#
$a Tuky jsou v médiích oblíbeným tématem. V období od ledna do června 2019 bylo zachyceno celkem 272 článků zabývajících se problematikou tuků. Některé články uvádějí správné informace. Celkem bylo ale vyhodnoceno 301 různých citací, které tukům přisuzují lepší nebo horší vlastnosti, než ve skutečnosti mají. To působí negativně proti utváření správných výživových návyků. Ucelený přehled nesprávných i
520    9#
$a Fats are a popular topic in the media. A total of 272 articles about fats were collected in the period from January to June 2019. Some articles provide correct information. However, a total of 301 different citations have been evaluated, which attribute better or worse properties to fats than they have. This counteracts the formation of good nutritional habits. A comprehensive overview of incorrec
650    #2
$a lidé $7 D006801
650    #2
$a tuky $7 D005223
650    #2
$a oleje $7 D009821
650    #2
$a hodnocení vlivů na zdraví $7 D062489
650    12
$a fyziologie výživy $7 D009747
650    #2
$a komunikační média $7 D003146
653    00
$a výživová doporučení
655    #2
$a práce podpořená grantem $7 D013485
773    0#
$w MED00188266 $t Athero Review $x 2464-6563 $g Roč. 5, č. 2 (2020), s. 83-87
856    41
$u https://www.prolekare.cz/casopisy/athero-review/2020-2-13/jak-media-ovlivnuji-vyber-tuku-122607 $y Meditorial
910    ##
$a ABA008 $b B 2768 $c 401b $y p $z 0
999    ##
$a ok
BAS    ##
$a 3
BAS    ##
$a PreBMC
BMC    ##
$a 2020 $b 5 $c 2 $d 83-87 $i 2464-6563 $m Athero Review $x MED00188266 $y 122607
FF6    ##
$b ad f 000 0|
Clipboard
Further actions