Cover & TOC
Document type
Articles
Articles
Document record
Source: BMČ - články
Title
The amino acid and carbohydrate composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius / Olga V. Demeshko, Elena V. Krivoruchko, Victoria I. Volochai, Victoria A. Samoilova, Vladimir V. Kovalev
Author
Demeshko, V. Olga
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Krivoruchko, V. Elena
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Volochai, I. Victoria
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Samoilova, A. Victoria
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Kovalev, V. Vladimir
National University of Pharmacy, Department of Technology of Drug, Kharkiv, Ukraine

Cited source
Česká a slovenská farmacie. 2020, roč. 69, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1210-7816; 1805-4439 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
English
Country
Czech Republic
Document type
Articles
Link
Call number
NLK: B 555 ; neváz. 220
Record number
bmc20007395
Persistent link
MESH descriptor
Keyword
Parallel Title Proper
Složení aminokyselin a sacharidů v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius
Abstract
Složení volných a v proteinech vázaných aminokyselin bylo analyzováno metodou HPLC v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius. V nati jakonu bylo stanoveno čtrnáct volných a patnáct vázaných aminokyselin, v kořenu tři volné a čtrnáct v proteinech vázaných aminokyselin. V nati mezi volnými aminokyselinami dominoval prolin (0,44 μg/mg) a kyselina asparagová (0,12 μg/mg), v kořenech potom prolin (0,28 μg/mg). Mezi vázanými aminokyselinami v nati převažovala kyselina asparagová (18,58 μg/mg), kyselina glutamo-vá (16,33 μg/mg) a prolin (14,52 μg/mg), v kořenech se jednalo zejména o prolin (3,14 μg/mg). V nati S. sonchifoli byly s použitím plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) identifikovány fruktosa, sacharosa a arabinosa ve volné formě. Z natě jakonu byl získán polysacharidový komplex a jeho výtěžek činil 5,13 ± 0,09 %. Fruktosa (3,11 μg/mg) byla jediným monosacharidem identifikovaným v hydrolyzátu získaného komplexu.
English Abstract
The free and protein-bound amino acid composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius was analyzed by HPLC method. Fourteen free and fifteen protein-bound amino acids were determined inyaconherb, and three free and fourteen protein-bound amino acids in the roots. Among the free amino acids, proline (0.44 μg/mg) and aspartic acid (0.12 μg/mg) were dominant in the herb and proline (0.28 μg/mg) in the roots. Among the protein-bound amino acids, aspartic acid (18.58 μg/mg), glutamic acid (16.33 μg/mg) and proline (14.52 μg/mg) prevailed in the herb, and proline (3.14 μg/mg) in the roots. Fructose, sucrose and arabinose were identified in free form in the herb of S. sonchifolius applying gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The polysaccharide complex was obtained from yacon herb, its yield was 5.13 ± 0.09%. Fructose (3.11 μg/mg) was the only monosaccharide identified in the hydrolysate of the obtained complex.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK