Obálka a obsah
Typ dokumentu
články
články
Záznam dokumentu
Zdroj: BMČ - články
Název
The amino acid and carbohydrate composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius / Olga V. Demeshko, Elena V. Krivoruchko, Victoria I. Volochai, Victoria A. Samoilova, Vladimir V. Kovalev
Autor
Demeshko, V. Olga
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Krivoruchko, V. Elena
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Volochai, I. Victoria
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Samoilova, A. Victoria
National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine

Kovalev, V. Vladimir
National University of Pharmacy, Department of Technology of Drug, Kharkiv, Ukraine

Zdroj
Česká a slovenská farmacie. 2020, roč. 69, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1210-7816; 1805-4439 (elektronická verze).
Datum vydání
2020
Jazyk
angličtina
Země
Česko
Typ dokumentu
články
Odkaz
Signatura
NLK: B 555 ; neváz. 220
Číslo záznamu
bmc20007395
Persistentní link
MESH deskriptor
Klíčová slova
Souběžný název
Složení aminokyselin a sacharidů v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius
Abstrakt
Složení volných a v proteinech vázaných aminokyselin bylo analyzováno metodou HPLC v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius. V nati jakonu bylo stanoveno čtrnáct volných a patnáct vázaných aminokyselin, v kořenu tři volné a čtrnáct v proteinech vázaných aminokyselin. V nati mezi volnými aminokyselinami dominoval prolin (0,44 μg/mg) a kyselina asparagová (0,12 μg/mg), v kořenech potom prolin (0,28 μg/mg). Mezi vázanými aminokyselinami v nati převažovala kyselina asparagová (18,58 μg/mg), kyselina glutamo-vá (16,33 μg/mg) a prolin (14,52 μg/mg), v kořenech se jednalo zejména o prolin (3,14 μg/mg). V nati S. sonchifoli byly s použitím plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) identifikovány fruktosa, sacharosa a arabinosa ve volné formě. Z natě jakonu byl získán polysacharidový komplex a jeho výtěžek činil 5,13 ± 0,09 %. Fruktosa (3,11 μg/mg) byla jediným monosacharidem identifikovaným v hydrolyzátu získaného komplexu.
Abstrakt anglicky
The free and protein-bound amino acid composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius was analyzed by HPLC method. Fourteen free and fifteen protein-bound amino acids were determined inyaconherb, and three free and fourteen protein-bound amino acids in the roots. Among the free amino acids, proline (0.44 μg/mg) and aspartic acid (0.12 μg/mg) were dominant in the herb and proline (0.28 μg/mg) in the roots. Among the protein-bound amino acids, aspartic acid (18.58 μg/mg), glutamic acid (16.33 μg/mg) and proline (14.52 μg/mg) prevailed in the herb, and proline (3.14 μg/mg) in the roots. Fructose, sucrose and arabinose were identified in free form in the herb of S. sonchifolius applying gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The polysaccharide complex was obtained from yacon herb, its yield was 5.13 ± 0.09%. Fructose (3.11 μg/mg) was the only monosaccharide identified in the hydrolysate of the obtained complex.
Schránka
Další akce
Digitální knihovna
Online přístup NLK