Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
MARC21 Bibliographic

LDR
_____naa a2200000 a 4500
001
bmc20007395
003
CZ-PrNML
005
20200615141734.0
007
ta
008
200528s2020 xr f 000 0|eng||
009
AR
040    ##
$a ABA008 $b cze $d ABA008 $e AACR2
041    0#
$a eng $b cze
044    ##
$a xr
100    1#
$a Demeshko, V. Olga $u National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine
245    14
$a The amino acid and carbohydrate composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius / $c Olga V. Demeshko, Elena V. Krivoruchko, Victoria I. Volochai, Victoria A. Samoilova, Vladimir V. Kovalev
246    31
$a Složení aminokyselin a sacharidů v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius
520    3#
$a Složení volných a v proteinech vázaných aminokyselin bylo analyzováno metodou HPLC v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius. V nati jakonu bylo stanoveno čtrnáct volných a patnáct vázaných aminokyselin, v kořenu tři volné a čtrnáct v proteinech vázaných aminokyselin. V nati mezi volnými aminokyselinami dominoval prolin (0,44 μg/mg) a kyselina asparagová (0,12 μg/mg), v kořenech potom prolin (0,2
520    9#
$a The free and protein-bound amino acid composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius was analyzed by HPLC method. Fourteen free and fifteen protein-bound amino acids were determined inyaconherb, and three free and fourteen protein-bound amino acids in the roots. Among the free amino acids, proline (0.44 μg/mg) and aspartic acid (0.12 μg/mg) were dominant in the herb and proline (0.2
650    12
$a kořeny rostlin $x chemie $7 D018517
650    #2
$a Asteraceae $7 D019659
650    #2
$a léčivé rostliny $x chemie $7 D010946
650    #2
$a aminokyseliny $x analýza $7 D000596
650    #2
$a sacharidy $x analýza $7 D002241
650    #2
$a vysokoúčinná kapalinová chromatografie $x metody $7 D002851
653    10
$a Smallanthus sonchifolius
653    00
$a jakon
700    1#
$a Krivoruchko, V. Elena $u National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine
700    1#
$a Volochai, I. Victoria $u National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine
700    1#
$a Samoilova, A. Victoria $u National University of Pharmacy, Department of Pharmacy, str. Valentynivska 4, 61168 Kharkiv, Ukraine
700    1#
$a Kovalev, V. Vladimir $u National University of Pharmacy, Department of Technology of Drug, Kharkiv, Ukraine
773    0#
$w MED00010977 $t Česká a slovenská farmacie $x 1210-7816 $g Roč. 69, č. 1 (2020), s. 48-51
856    41
$u https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2020-1-24/slozeni-aminokyselin-a-sacharidu-v-nati-a-korenech-smallanthus-sonchifolius-122476 $y Meditorial
910    ##
$a ABA008 $b B 555 $c 220 $y p $z 0
999    ##
$a ok
BAS    ##
$a 3
BAS    ##
$a PreBMC
BMC    ##
$a 2020 $b 69 $c 1 $d 48-51 $i 1210-7816 $m Česká a slovenská farmacie $x MED00010977 $y 122476
FF6    ##
$b a f 000 0|
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK