Obálka a obsah
Typ dokumentu
články
články
Záznam dokumentu
Zdroj: BMČ - články
Název
Úskalí ošetřovatelské péče o pacientky s permanentním močovým katétrem po radikální onkogynekologické operaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně / Zdeňka Pešová, Monika Náležinská, Marie Dvořáková, Jana Kocurková, Josef Chovanec
Autor
Pešová, Zdeňka
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno

Náležinská, Monika
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno

Dvořáková, Marie
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno

Kocourková, Jana
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno

Chovanec, Josef, 1959-
Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno

Zdroj
Onkologie (Olomouc, Print). 2020, roč. 14, č. 2, s. 100-102. ISSN: 1802-4475; 1803-5345 (elektronická verze).
Datum vydání
2020
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
články
DOI
Odkaz
Signatura
NLK: B 2492 ; neváz. 664 b
Číslo záznamu
bmc20007387
Persistentní link
Souběžný název
Ostacles of the daily care of patients with permanent urine catether following radical gynae-oncological surgical procedure in Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Abstrakt
Význam důsledné a standardizované péče o pacientky s permanentním močovým katétrem (PMK) po radikální onkogynekologické operaci spočívá především v předcházení komplikací souvisejících s přítomností cévky v močovém měchýři. Nejčastější komplikací jsou především uroinfekty se všemi svými důsledky (přestup na vyšší etáže vývodných cest močových, přechod do chronicity, rozvoj algického syndromu apod.). Neméně významnou problematiku ale tvoří spolupráce pacientek s personálem při katetrizaci, jejich tolerance cévky v močovém měchýři apod. Zatímco infekční komplikace PMK se daří zvládat dobře zavedenými postupy, předcházení jiné časté komplikaci: předčasné vytržení katétru pacientem, je obtížně ovlivnitelné pro svou multimodální etiologii.
Abstrakt anglicky
The aim of this report is to summarize the problematics of permanent urine catether in gyne-oncological patients. The main troubles result mainly from infectious complications and from accidental extraction of the catether by the patient herself. The infectious complications can be managed well by following the instructions (aseptic conditions, sufficient intake of liquids etc.). However the other problem (accidental extraction by the patient) can not be influenced well. Eventhoug patients are educated and well informed, there is still aproximately same number of these cases.
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Literatura
Schránka
Další akce
Digitální knihovna