Obálka a obsah
Typ dokumentu
monografie, knihy
monografie, knihy
Záznam dokumentu
Zdroj: katalogy Medvik
Název
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení = Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery = Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives á la conception des postes de travail sur les machines = Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen / zpracovatel: Zdeněk Chlubna, Josef Vašák
Autor
Chlubna, Zdeněk (Sestavovatel, kompilátor)
Vašák, Josef (Sestavovatel, kompilátor)
Datum vydání
2009
Nakladatelské údaje
Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009
Fyzický popis
30 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
monografie, knihy
Signatura
OVI: K 12974
Číslo záznamu
MED00200707
Persistentní link
MESH deskriptor
Publikační typ
NLK obory
Klíčová slova
Konspekt
Souběžný název
Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery
Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives á la conception des postes de travail sur les machines
Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen
Část názvu
ČSN EN ISO 14738 833505
EN ISO 14738 833505
Česká technická norma ICS 13.110; 13.180
idt ISO 14738:2002
Abstrakt
Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro odvozování rozměrů z antropometrických měření a jejich aplikace v uspořádání pracovních míst u stacionárních strojních zařízení. Je založena na současných ergonomických poznatcích a antropometrických měřeních. Specifikuje prostorové požadavky pro obsluhu zařízení při běžném provozu a pro polohy vsedě a vstoje.
Všeobecné poznámky
Touto normou se nahrahrazuje ČSN EN ISO 14738 (83 3505) ze srpna 2003
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Obsahuje bibliografii
Schránka
Další akce
Dostupnost dokumentu
OVI MZ ČR 1
Knihovny Medvik 1