Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení = Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery = Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives á la conception des postes de travail sur les machines = Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen / zpracovatel: Zdeněk Chlubna, Josef Vašák
Author
Chlubna, Zdeněk (Sestavovatel, kompilátor)
Vašák, Josef (Sestavovatel, kompilátor)
Date of issue
2009
Publisher
Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009
Physical description
30 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
Call number
OVI: K 12974
Record number
MED00200707
Persistent link
Parallel Title Proper
Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery
Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives á la conception des postes de travail sur les machines
Sicherheit von Maschinen - Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen
Part of Title
ČSN EN ISO 14738 833505
EN ISO 14738 833505
Česká technická norma ICS 13.110; 13.180
idt ISO 14738:2002
Abstract
Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro odvozování rozměrů z antropometrických měření a jejich aplikace v uspořádání pracovních míst u stacionárních strojních zařízení. Je založena na současných ergonomických poznatcích a antropometrických měřeních. Specifikuje prostorové požadavky pro obsluhu zařízení při běžném provozu a pro polohy vsedě a vstoje.
General Note
Touto normou se nahrahrazuje ČSN EN ISO 14738 (83 3505) ze srpna 2003
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografii
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1