Display Documents Help
vše 8533
NLK Subject
Source: autority Medvik
Main Heading
psychologie, klinická psychologie
See
psychology
clinical psychology
psychologie klinická
psychologie
General explanatory reference note
Použít pro: náročné životní situace, mezilidské vztahy, úzkost, strach, změny nálad, zvládání stresu, rozvoj osobnosti, psychosomatické potíže, rodinná terapie, traumatické situace, dětská psychologie.
General Scope Note
Obor, který studuje chování lidí , jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou. Klinická psychologie se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění
Source of Verification
NLK
Record number
nlk20040148221
Persistent link
Display format