Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Genetické vlivy a spermatogeneze / prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc
Author
Trávník, Pavel, 1947-
REPROMEDA Biology Park, Brno; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Cited source
Urologie pro praxi. 2019, roč. 20, č. 3, s. 129-132. ISSN: 1213-1768; 1803-5299 (elektronická verze).
Date of issue
2019
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2229 ; neváz. 896
Record number
bmc19026778
Persistent link
Parallel Title Proper
Genetic impact on spermatogenesis
Abstract
Poruchy mužské plodnosti mají velmi často genetickou příčinu. Může to být chromozomová vada nebo mutace některého genu důležitého pro spermatogenezi nebo funkci spermií. Vada může postihovat množství spermií, jejich morfologii, pohyblivost nebo schopnost proniknout obaly vajíčka, fúzovat s ním a aktivovat jej. Genetická vada může také vést k zástavě vývoje časného embrya po oplození. Vada postihující mužskou plodnost je potenciálně spojena s výskytem vrozených vad u potomstva, a proto je důležité vyšetřovat muže s poruchou plodnosti geneticky.
English Abstract
The cause of male infertility is frequently genetic. The genetic cause may be the chromosome abnormality or the mutation of a gene important for the spermatogenesis or the sperm function. The abnormality could disturb the sperm amount, their morphology, motility or the ability to penetrate the oocyte envelopes, fuse with the oocyte and activate them. Genetic error can also stop the early embryo development. The error affecting male fertility is possibly connected with the occurrence of congenital defects in descendants and therefore genetic examination of the man with fertility disturbance is important.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library