Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
MARC21 Bibliographic

LDR
_____naa a2200000 a 4500
001
bmc19026044
003
CZ-PrNML
005
20190807144732.0
007
ta
008
190723s2019 xr d f 000 0|cze||
009
AR
040    ##
$a ABA008 $b cze $d ABA008 $e AACR2
041    0#
$a cze $b eng
044    ##
$a xr
100    1#
$a Hromadová, Lenka $u Repromeda Biology Park, Brno $7 xx0238968
245    10
$a Endometrial Receptivity Analysis - nástroj ke zvýšení podílu implantovaných embryí v programu asistované reprodukce / $c L. Hromadová, I. Tokareva, K. Veselá, P. Trávník, J. Veselý
246    31
$a Endometrial Receptivity Analysis - a tool to increase an implantation rate in assisted reproduction
520    3#
$a Úvod: Pro pozitivní výsledek in vitro fertilizace je klíčová úspěšná implantace embrya. Endometrium je však pro embryo receptivní jen v krátkém časovém úseku, toto tzv. implantační okno detekuje molekulárně diagnostická metoda ERA (Endometrial Receptivity Analysis). Cíl studie: Zjistit, u jakého podílu pacientek bylo v době provedení ERA jejich endometrium nereceptivní a u jakého podílu z nich jsm
520    9#
$a Introduction: A successful embryo implantation is crucial for a positive outcome of in vitro fertilization. But there is only a short period during which the endometrium is receptive for embryo, this so called implantation window can be detected by a molecular diagnostic method endometrial receptivity analysis (ERA). Objective: To find out the percentage of patients with a non-receptive endometriu
650    #2
$a dospělí $7 D000328
650    #2
$a lidé $7 D006801
650    #2
$a lidé středního věku $7 D008875
650    #2
$a těhotenství $7 D011247
650    #2
$a ženské pohlaví $7 D005260
650    12
$a implantace embrya $x genetika $x imunologie $7 D010064
650    #2
$a endometrium $x cytologie $x metabolismus $7 D004717
650    #2
$a fertilizace in vitro $x metody $7 D005307
650    #2
$a sekvenční analýza RNA $7 D017423
650    #2
$a mikro RNA $7 D035683
650    #2
$a menstruační cyklus $x účinky léků $7 D008597
650    #2
$a hormonální substituční terapie $7 D020249
650    #2
$a retrospektivní studie $7 D012189
653    00
$a nativní cyklus
653    00
$a ERA
653    00
$a HRT cyklus
653    00
$a nereceptivní endometrium
653    00
$a implantační okno
700    1#
$a Tokareva, Irina $u Repromeda Biology Park, Brno $7 xx0239099
700    1#
$a Veselá, Kateřina, $u Repromeda Biology Park, Brno $d 1966- $7 xx0101771
700    1#
$a Trávník, Pavel, $u Repromeda Biology Park, Brno $d 1947- $7 mzk2003175486
700    1#
$a Veselý, Jan, $u Repromeda Biology Park, Brno $d 1957- $7 xx0070883
773    0#
$w MED00010981 $t Česká gynekologie $x 1210-7832 $g Roč. 84, č. 3 (2019), s. 177-183
856    41
$u https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2019-3-7/endometrial-receptivity-analysis-nastroj-ke-zvyseni-podilu-implantovanych-embryi-v-programu-asistovane-reprodukce-113043 $y Meditorial
910    ##
$a ABA008 $b A 4086 $c 310 $y 4 $z 0
999    ##
$a ok
BAS    ##
$a 3
BAS    ##
$a PreBMC
BMC    ##
$a 2019 $b 84 $c 3 $d 177-183 $i 1210-7832 $m Česká gynekologie $x MED00010981 $y 113043
FF6    ##
$b ad f 000 0|
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK