MeSH Supplementary Concept
Source: MeSH 2021 nedeskriptory
Main Heading
chování nemocného
English Heading
Illness Behavior
See
chování při onemocnění
nemoc - chování
See
Sickness Behavior [T718640]
Descriptor
Mesh Scope Translators Note
Skupina nespecifických změn v chování v důsledku nepsychiatrického onemocnění. Řadí se sem ztráta chuti k jídlu nebo libida, ztráta zájmu o aktivity běžného dne, nezájem o sociální kontakt.
Scope Note
Coordinate set of non-specific behavioral responses to non-psychiatric illness. These may include loss of APPETITE or LIBIDO; disinterest in ACTIVITIES OF DAILY LIVING; or withdrawal from social interaction.
History note
2009; use Sick Role 1975-2008
Public Note
2009; see Sick Role 1975-2008
Record number
M0520733
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format