MeSH Supplementary Concept
Source: MeSH 2021 nedeskriptory
Main Heading
posudkové řízení ve výzkumu
English Heading
Peer Review, Research
See
recenzní řízení ve výzkumu
Descriptor
Mesh Scope Translators Note
Odborné hodnocení kvality a vhodnosti výzkumu nebo výzkumných návrhů jiných odborníků stejné odborné oblasti. Posudkové řízení je editory využíváno při rozhodování o tom, které podané práce publikovat, grantovými agenturami s cílem určit, které návrhy by měly být financovány a akademickými institucemi při rozhodování o udělení definitivy.
Scope Note
The evaluation by experts of the quality and pertinence of research or research proposals of other experts in the same field. Peer review is used by editors in deciding which submissions warrant publication, by granting agencies to determine which proposals should be funded, and by academic institutions in tenure decisions.
Narrower Concepts
History note
94
Public Note
94
Record number
M0026782
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format