MeSH Supplementary Concept
Source: MeSH 2021 nedeskriptory
Main Heading
paměť
English Heading
Memory
Descriptor
Mesh Scope Translators Note
Duševní proces mající čtyři fáze: 1) fáze uložení, vštěpování (impregnace), 2) fáze uchování (retence), 3) vybavení (reprodukce) a 4) fáze rozpoznání (rekognice). Klinicky je paměť obvykle rozdělena na ultrakrátkou (senzorickou), krátkodobou, střednědobou (konsolidační) a dlouhodobou.
Scope Note
Complex mental function having four distinct phases: (1) memorizing or learning, (2) retention, (3) recall, and (4) recognition. Clinically, it is usually subdivided into immediate, recent, and remote memory.
Annotation
human & animal
Record number
M0013346
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format