Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Rozpočet a financování : velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 7. 1. 2019
Date of issue
2019
Publisher
Ostrava : Sagit, 2019
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1294
Physical description
352 stran : tabulky, formuláře ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-327-9 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2144
Record number
MED00197305
Persistent link
MESH descriptor
rozpočty (zákonodárství a právo)
ekonomika (zákonodárství a právo)
financování vládou (zákonodárství a právo)
financování organizované
Česká republika
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Nakladatelská anotace. Kráceno
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) -- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě -- Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy -- Nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí -- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) -- Vyhláška č. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů -- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti -- Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí -- Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí -- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje -- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 5
Medvik libraries 5