Display Documents Help
vše 67
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
sociální dovednosti
English Heading
Social Skills
See
interpersonální dovednosti
obratnost ve společenském styku
See
Social Competence [T856852]
Interpersonal Skills [T856853]
Social Abilities [T859478]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Soubor individuálních schopností potřebných pro úspěšnou interakci a komunikaci s ostatními a to jak verbální tak i neverbální prostřednictvím gest, řeči těla a osobní vzhledu.
Scope Note
The personal set of abilities required to successfully interact and communicate with others, both verbally and non-verbally through gestures, body language and personal appearance.
Other Concepts
History note
2015
Public Note
2015
Record number
D066107
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format