MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
paliativní medicína
English Heading
Palliative Medicine
See
paliativní lékařství
See
Medicine, Palliative [T030098]
Palliative Care Medicine [T849157]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Odvětví medicíny zabývající se prevencí a zmírněním bolestí pacientů v jakémkoli stádiu nemoci. Zaměřuje se na komplexní péči a zlepšování kvality všech oblastí života pacienta.
Scope Note
A branch of medicine concerned with preventing and relieving the suffering of patients in any stage of disease. Its focus is on comprehensive care and improving the quality of all areas of the patient's life.
Annotation
specialty only; use PALLIATIVE CARE for care of patients
History note
2015; use PALLIATIVE CARE 1996-2014
Public Note
2015; see PALLIATIVE CARE 1996-2014
Record number
D065126
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format