MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
všímavost
English Heading
Mindfulness
See
bdělá pozornost
uvědomování
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Mindfulness (všímavost) patří k významným trendům v současné západní psychologii a psychoterapii, která se zaměřuje na změny postojů k prožívání. Všímavý stav mysli je spojen se zaměřením pozornosti na přítomný okamžik, s důkladným uvědomováním si všeho, co přichází do vědomí, přičemž se toto děje s postojem otevřenosti, nehodnocení, neulpívání, přijímání, zájmu a neusilování. Díky těmto vlastnostem mysli se rozvíjejí faktory, které pozitivně ovlivňují terapeutický proces.
Scope Note
A psychological state of awareness, the practices that promote this awareness, a mode of processing information and a character trait. As a therapy mindfulness is defined as a moment-to-moment awareness of one's experience without judgment and as a state and not a trait.
History note
2014
Public Note
2014
Record number
D064866
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format