MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nežádoucí účinky léčiv
English Heading
Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
See
léková toxicita
léky - toxicita
toxicita léčiv
toxicita léčivých přípravků
nežádoucí léková událost
nežádoucí reakce na léky
nežádoucí reakce na léčiva
nežádoucí účinek léku
nežádoucí účinky léčivých přípravků
vedlejší reakce na léky
vedlejší účinky léčiv
See
Toxicity, Drug [T013322]
Drug Toxicity [T013323]
Adverse Drug Reaction [T715486]
Adverse Drug Event [T715487]
Drug Side Effects [T852916]
Side Effects of Drugs [T852917]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Poruchy, které jsou následkem úmyslného užití léčivých přípravků. Patří sem široké spektrum chemicky indukovaných nežádoucích stavů způsobených toxicitou, lékovými interakcemi a metabolickými účinky léčiv.
Scope Note
Disorders that result from the intended use of PHARMACEUTICAL PREPARATIONS. Included in this heading are a broad variety of chemically-induced adverse conditions due to toxicity, DRUG INTERACTIONS, and metabolic effects of pharmaceuticals.
Other Concepts
Annotation
general or unspecified only; prefer specific drug-related disorder + specific drug with /adv eff /pois or /tox; for disorders relating to the abuse of drugs use SUBSTANCE-RELATED DISORDERS or specifics
History note
2014; DRUG-TOXICITY was heading 1998-2013
Public Note
2014; see DRUG-TOXICITY 1998-2013
Record number
D064420
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format