Display Documents Help
vše 5
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
opakované seznamování se skutečností
English Heading
Repetition Priming
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Typ procesní paměti projevující se jako změna schopnosti identifikovat předměty na základě předchozího setkání s předmětem nebo podnětem. U podnětů, které jedinec vnímal častěji, potřebuje méně času k jejich identifikaci.
Scope Note
A type of procedural memory manifested as a change in the ability to identify an item as a result of a previous encounter with the item or stimuli.
History note
2012
Public Note
2012
Record number
D060865
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format