Display Documents Help
vše 28
fyziologie 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
chování při vyhledávání informací
English Heading
Information Seeking Behavior
See
chování při hledání informací
chování uživatele při vyhledávání informací
informační chování
metody získávání informací
způsoby získávání informací
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Procesy, kterými jsou informace vyhledány, sbírány, použity ve vlastním/osobním, akademickém nebo pracovním prostředí. Také použité zdroje informací.
Scope Note
How information is gathered in personal, academic or work environments and the resources used.
History note
2010
Public Note
2010
Record number
D057226
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format