Zobrazit dokumenty Nápověda
vše 23
klasifikace 2
fyziologie 1
etika 1
MeSH deskriptor
Zdroj: MeSH 2021 deskriptory
Hlavní záhlaví
chování nemocného
Anglické záhlaví
Illness Behavior
Viz
chování při onemocnění
nemoc - chování
Viz (Anglicky)
Sickness Behavior [T718640]
Související deskriptory
Preferovaný koncept
Definice, překlad
Skupina nespecifických změn v chování v důsledku nepsychiatrického onemocnění. Řadí se sem ztráta chuti k jídlu nebo libida, ztráta zájmu o aktivity běžného dne, nezájem o sociální kontakt.
Definice
Coordinate set of non-specific behavioral responses to non-psychiatric illness. These may include loss of APPETITE or LIBIDO; disinterest in ACTIVITIES OF DAILY LIVING; or withdrawal from social interaction.
Poznámka k historii
2009; use Sick Role 1975-2008
Veřejná poznámka
2009; see Sick Role 1975-2008
Číslo záznamu
D055809
Persistentní link
Povolená podhesla
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Strom


Prohlížení Medical Subject Headings


Zobrazení záznamu