MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
idiopatická plicní fibróza
English Heading
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
See
familiární idiopatická plicní fibróza
kryptogenní fibrotizující alveolitida
kryptogenní fibrózující alveolitida
IPF
intersticiální plicní fibróza
See
Usual Interstitial Pneumonia [T703057]
Cryptogenic Fibrosing Alveolitis [T703058]
Pulmonary Fibrosis, Idiopathic [T812632]
Fibrosing Alveolitis, Cryptogenic [T812633]
Interstitial Pneumonitis, Usual [T812634]
Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Familial [T812635]
Familial Idiopathic Pulmonary Fibrosis [T833799]
Fibrocystic Pulmonary Dysplasia [T833800]
Idiopathic Fibrosing Alveolitis, Chronic Form [T843517]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Specifická forma chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie, objevující se primárně u dospělých jedinců, postihující pouze plíce a spojená s typickým histopatologickým a/nebo radiologickým obrazem. Diagnóza IPF vyžaduje vyloučení jiných forem intersticiálních pneumonií, zvláště idiopatické intersticiální pneumonie (IIP), systémové nemoci pojiva a intersticiálního plicního procesu (IPP) spojených s expozicí vlivům zevního prostředí. (cit. Vašáková, M. Idiopatická plicní fibróza. Novinky v diagnostice a léčbě. Postgraduální medicína. Pneumologie a ftizeologie. 2014, 16(2))
Scope Note
A common interstitial lung disease of unknown etiology, usually occurring between 50-70 years of age. Clinically, it is characterized by an insidious onset of breathlessness with exertion and a nonproductive cough, leading to progressive DYSPNEA. Pathological features show scant interstitial inflammation, patchy collagen fibrosis, prominent fibroblast proliferation foci, and microscopic honeycomb change.
Other Concepts
Annotation
PULMONARY FIBROSIS is also available
History note
2009
Public Note
2009
Record number
D054990
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format